Privacy

Devriendt Printing verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden enkel gebruikt omtrent de dienstverlening van Devriendt Printing. Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de vigerende wettelijke voorschriften tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden in geen geval overgemaakt aan of ter beschikking gesteld van derden zonder uw toestemming. Devriendt Printing heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik. Het project dat u in een samenwerking met Devriendt Printing realiseerde kan worden gepubliceerd op de website van Devriendt Printing. Uw gaf hiervoor al dan niet toestemming door akkoord te gaan met de offerte. Indien u wenst dat up project verwijdert wordt van onze website, dient u contact op te nemen via deze link.